A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 108


Bài 1. Con người đã tác động tới môi trường qua các thời kì phát triển của xã hội như thế nào?■   Lời giảiTừ khi xuất hiện cho đến nay, con người luôn tác động trực tiếp tới môi trường...