A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 49


Bài 1. Gen B có 3000 nuclêôtit. Gen B đột biến thành gen b. Khi 2 gen này cùng nhân đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào 5998 nuclêôtit.1. Xác định chiều dài của gen b.2. Xác định...