A-BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI trang 69


Bài 1. Trình bày khái niệm và phân loại môi trường sống của sinh vật.■   Lời giải-     Trong tự nhiên, mọi sinh vật đều sống trong môi trường sống của mình như cá sống trong môi trường nước, gấu sống...