B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 74


Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ về các mối quan hệ giữa các sinh vật trong tự nhiên.Lời giải:Bài 2. Quan sát hình vẽ sau và ghi chú thích theo các chữ số có trong hình để nêu các loại...
Bài 7. Khi ta để một chậu cây cảnh bên cạnh cửa sổ, sau một thời gian có hiện tượng gì xảy ra? Hãy giải thích hiện tượng đó.Lời giải:-     Khi ta để một chậu cây bên cạnh cửa sổ,...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:1. Môi trường sống của sinh vật gồmA. đất và nước.B. nước và không khí.C. đất, nước và không khí.D. tất cả những gì bao quanh sinh vật...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:11. Nhiệt độ mà tại đó cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất làA. 2 °C.          ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:21. Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh?A. Hô hẩp.                ...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:31. Câu nào sai trong các câu sau?A. Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió và cây...
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.42. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những yếu tố.....(1)....... và hữu sinh bao quanh sinh vật.Các yếu tố của môi trường bao...