B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 94


Bài 7. Vai trò của thực vật trong chuỗi thức ăn "đồng cỏ" là gì?Lời giải:-    Trong tự nhiên có một số chuỗi thức ăn cơ bản như chuỗi thức ăn "đồng cỏ", chuỗi thức ăn mùn bã sinh...
Bài 1. Hãy trình bày cơ chế tự điều chỉnh mật độ của quần thể.Lời giải:Các điều kiện của môi trường sống luôn ảnh hưởng tới quần thể như: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, kẻ thù... và do...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:1. Quần thể là gì?A. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể khác loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định,...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:8. Mật độ quần thể không cố định mà thay đổiA. theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật.B. phụ thuộc vào nguồn sống...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:15. Ý nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể người?A. Quần thể người có những đặc điểm mà quần thể sinh vật khác...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:22. Dấu hiệu để nhận biết một quần xã làA. tập hợp nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau.B. các quần thể khác loài đó cùng...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau:29. Thành phần không sống của hệ sinh thái gồmA. các chất vô cơ như nước, không khí...B. các chất mùn bã.C. các nhân tố khí hậu...
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.35. Các sinh vật trong quần xã gắn bó với nhau bởi nhiều mối.......... (1)......, trong đó quan hệ......... (2).......có vai trò quan trọng được thể hiện...