Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản


1. Phép chiếu phương vịPhép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng.Theo phép chiếu này bề mặt Địa cầu được coi là bề mặt Trái Đất, mặt chiếu là...
2. Phép chiếu hình nónPhép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng: tuỳ thuộc vào...
3. Phép chiếu hình trụPhép chiếu hình trụ là cách thể hiện lưới kinh, vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng.Tuỳ theo vị trí của trục hình...
Đề bàiDựa vào hình 1.3b, em hãy cho biết theo phương phép chiếu hình này, khu vực nào của bản đồ chính xác, khu vực nào kém chính xác?Lời giải chi tiếtPhép chiếu này bảo đảm chính xác ở khu...
Đề bàiDựa vào hình 1.5a, hãy cho biết khi thể hiện trên mặt chiếu: vĩ tuyến tiếp xúc với hình nón và các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón, vĩ tuyến nào chính xác, vĩ tuyến nào không chính xác?Lời...
Đề bàiKẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:Phép chiếu hìnhThể hiện trên bản đồCác kinh tuyếnCác vĩ tuyếnKhu vực chính xácKhu vực kém chính xácHình nón đứng    Hình trụ đứng    Lời giải chi tiết Phép chiếu...
Đề bàiHãy cho biết phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ ở khu vực nào?Lời giải chi tiết- Phép chiếu phương vị: thường dùng để vẽ khu vực vĩ độ cao ở vùng cực của bản đồ.- Phép...