Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng


Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Hướng dẫn trả lời Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.- Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt.- Lắp đặt thiết bị phục vụ sản...
Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào? Hướng dẫn trả lời Đây là một trong nhũng nghề nghiệp sát với nhu cầu thiết yếu của người tại mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời các thiết bị điện...
Để trở thành người thợ điện,cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào về học tập và sức khoẻ? Hướng dẫn trả lời- Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ văn hoá 9/12.Tốt nghiệp tối thiểu THCS, có...