Bài 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng


+ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.+ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta.+ Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh...
Đề bàiTrong những trường hợp mắt ta nhận biết được ánh sáng, có điều kiện gì giống nhau?Kết luận: Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có..... truyền vào mắt ta.Lời giải chi tiết- Trong những trường hợp mắt...
Đề bàiBố trí thí nghiệm như hình 1.2a,b. Mảnh giấy trắng dán trên thành màu đen bên trong một hộp kín. Trường hợp nào dưới đây ta nhìn thấy mảnh giấy trắng:a) Đèn sáng (hình 1.2a)b) Đèn tắt (hình 1.2b)Vì...
Đề bàiTrong các thí nghiệm ở hình 1.2a và 1.3 ta nhìn thấy mảnh giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng vì từ hai vật đó đều có ánh sáng đến mắt ta. Vật nào tự phát ra...
Đề bàiTrong cuôc tranh luận được nêu ở phần mở bài, bạn nào đúng? Vì sao?"- Thanh đố Hải: Đặt một cái đèn pin nằm ngang trước mắt sao cho không nhìn thấy bóng đèn. Bấm công tắc bật đèn...
Đề bàiTrong thí nghiệm ở hình 1. 1, nếu ta thắp một nắm hương để cho khói bay lên ở phía trước đèn pin, ta sẽ nhìn thấy một vệt sáng từ đèn phát ra xuyên qua khói. Giải thích...