Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy


1.Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của loài vượn cổ?A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm.      B. Có thể đứng và đi bằng hai chân.C. Tay được dùng để cầm, nắm.D. Đã hỉnh thành...
BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.□ Con người có nguồn gốc từ một loài động vật.□ Loài vượn cổ đã biết dùng lửa để...
BÀI TẬP 3. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để trống trong bảng sau sao cho phù hợp.Nội dungVượn cổNgười tối cổNgười tinh khôn GĐ đầuGĐ đá mớiLà hình thức tiến triển nhảy vọt từ vượn thành người, là thời...
BÀI TẬP 4. Tại sao gọi là “cuộc cách mạng đá mới”?Trả lời:Được gọi là “cách mạng đá mới” vì: thời kì này có những biến đổi to lớn về kĩ thuật chế tác công cụ và đời sống kinh...
BÀI TẬP 5. Hãy hoàn thiện bảng sau đây để thấy được bước phát triển từ vượn cổ thành Người tinh khôn.Giai đoạnVượn cổNgười tối cổNgười tinh khônThời gian xuất hiên   Đặc điểm cở thể   Công cụ lao động   Đời sống vật chất   Đời...
BÀI TẬP 6. Hãy nêu và phân tích động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người.Trả lời:Lao động là động lực của quá trình chuyển biến từ vượn thành người:+ Khi di chuyển sống ở mặt đất:...