Bài 1. Thành phần nguyên tử


Đề bàiTìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được khối lượng của các hạt cơ bản:me = 9,1094.10-31mp = 1,6726.10-27mn = 1,6748.10-27Lời giải chi tiếtTa có: me = 9,1094.10-31mp =...
Đề bàiNguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.=b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở...
I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬTừ các nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa học đã chứng minh thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm:1. Hạt nhân nguyên tửMọi nguyên tử đều câu tạo từ ba...
Đề bàiCác hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử làA. electron và proton.B. proton và nơtron.C. nơtron và electron.D. electron, proton và nơtron.Chọn đáp án đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được thành phần...
Đề bàiCác hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử làA. proton và electron.B. nơtron và electron. C. nơtron và proton.D. nơtron, proton và electron.Chọn đáp án đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được thành phần các hạt cơ...
Đề bàiNguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ làA. 200...