Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6


  Đề bàiEm hãy cho biết:- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ............ cm....

  Đề bài

  Em hãy cho biết:

  – Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

  – Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ………… cm. Khoảng cách thực tế là………..

  Lời giải chi tiết

  – Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.

  – Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm. Khoảng cách thực tế là 970m.