Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 6


  Đề bàiQuan sát hình 58 trang 67 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong hình 1:- Vòng cực Bắc, vòng cực Nam, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, Xích đạo.- Hãy điền tiếp tên các đới khí hậu trên...

  Đề bài

  Quan sát hình 58 trang 67 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong hình 1:

  – Vòng cực Bắc, vòng cực Nam, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, Xích đạo.

  – Hãy điền tiếp tên các đới khí hậu trên Trái Đất vào chỗ chấm (…) ở hình bên cho đúng.

  Lời giải chi tiết

  Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa lí 6