Bài 10 . Kỹ thuật trồng cây xoài


Em hãy kể tên các loại giống xoài mà em biết. Ở địa phương em trồng giống xoài nào là phổ biến? Hướng dẫn trả lờiCác giống xoài: Xoài cát, xoài thanh, xoài tượng, xoài thái, xoài keo…Ở địa phương em trồng...
Hãy phân tích các yêu cầu kĩ thuật trong viêc trồng, chăm sóc cây xoài.ở địa phương em đã áp dụng kĩ thuật trồng,chăm sóc cây xoài như thế nào? Hướng dẫn trả lờiKhi deo hạt: Chọn hát có năng suất...
Hãy nêu lợi ích của việc trồng cây xoài và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài? Hướng dẫn trả lờiLợi ích của việc trồng cây xoài- Xoài là cây ăn quả nhiệt đới được trồng nhiều ở nước ta để...