Bài 10. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm


Cho bảng 10.1:Bảng 10.1 DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY(Đơn vị: nghìn ha)NămCác nhómNăm 1995Năm 2007Năm 2011Tổng số10496,913555,614322,4Cây lương thực có hạt7324,38304,78769,5Cây công nghiệp1619,02667,72692,4Cây trồng khác1553,62583,22860,5a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo...
Cho bảng 10.2:Bảng 10.2. SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ CHỈ SỐ TĂNG TRƯỞNGNămTrâu(nghìn con)Chỉ số tăng trưởng(%)Bò(nghìn con)Chỉ số tăng trưởng(%)Lợn(nghìn con)Chỉ số tăng trưởng(%)Gia cầm(triệu con)Chỉ số tăng trưởng(%)19902854,1100,03116,9100,012260,5100,0107,4100,019952962,8103,83638,9116,716306,4133,0142,1132,320002897,2101,54127,9132,420193,8164,7196,1182,620022814,498,64062,9130,423169,5189,0233,3217,220052922,2102,45540,7177,827435,0223,8219,9204,720102877,0100,85808,3186,327373,3223,2300,5279,8a) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng...