Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)


 Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?Trả lời:- Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp nhiều khó khăn về đối ngoại, vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết...
Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?Trả lời:- Cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy.- Tăng cường lực lượng quốc phòng, quân đội tập luyện ngày đêm.- Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ...
Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?Trả lời:Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa:- Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các...
Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.Trả lời:Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta- Từ giữa thế kỉ XI, tình hình nhà Tống gặp phải những khó khăn: Ngân khố...
Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?Trả lời:- Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ- Nhà Lý cử Lý Thường Kiệt làm người chỉ huy, tổ chức cuộc...
Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống? Trả lời:Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống vì:- Sông Như Nguyệt như một...
Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.Trả lời:- Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt.- Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.- Mở cuộc tấn công khi...
Hãy trình bày ý nghĩa của chiến thắng Như Nguyệt.Trả lời: - Chiến thắng Như Nguyệt là trận quyết định số phận của quân Tống xâm lược. Đây là một trong những trận đánh có ý nghĩa tuyệt vời trong lịch...
Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồTrả lời:Chờ mãi không thấy thuỷ quân đến, quân Tống nhiều lần tìm cách tấn công quân ta. Chúng bắc cầu phao,...
Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống Trả lời: - Trong kế hoạch "Tiên phát chế nhân", Lý Thường Kiệt cùng với Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân, chia làm hai...
Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.Trả lời:a) Nguyên nhân thắng lợi-Thứ nhất, là do tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất và lòng tự cường dân...