Bài 114. Luyện tập chung


1. Số?523 ⨯ 3 =....402 ⨯ 6=....1017 ⨯ 7 =....1207 ⨯ 8 =....1569: 3=....2412: 6 =....7119: 7=....9656: 8 =....2. Đặt tính rồi tính:1253: 22714: 32523: 43504: 53. Trong ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành...