Bài 12.Kiểm tra mạng điện trong nhà


Tại sao cần phải kiểm tra định kỳ về an toàn điện của mạng điện trong nhà? Hướng dẫn trả lờiĐiện trong nhà không phải lúc nào cũng an toàn có khi nó bị hư hỏng, bị hở mạch mà chúng...
Khi kiểm tra, bảo dưỡng mạng điện, cần phải kiểm tra những phần tử nào của mạng điện? Hướng dẫn trả lờiKiểm tra các phần tử của mạng điện:- Kiểm tra dây dẫn điện- Kiểm tra cách điện của mạng điện-...
Viết báo cáo thực hành về kiểm tra an toàn điện các đồ dùng điện của gia đình? Hướng dẫn trả lờiKiểm tra các đồ dùng điệnKiểm tra cách điện của đồ dùng điện.Kiểm tra dây dẫn và các mối nối.Kiểm...