Bài 12. Liên kết ion – tinh thể ion


I. Khái niệm về liên kết hóa học1. Khái niệm về liên kếtTrừ trường hợp các khí hiếm, ở điều kiện bình thường các nguyên tử của các nguyên tố không tồn tại ở trạng thái tự do, riêng rẽ...
Đề bàiLiên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở...
Đề bàiMuối ăn ở thể rắn là:A. Các phân tử NaCl.B. Các ion  Na+ và  Cl-.C. Các tinh thể hình lập phương : các ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.D. Các tinh thể hình lập phương :...
Đề bàia) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)b) Những điện tích ở ion Li+ , O2- do đâu mà có ?c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có...
Đề bàiXác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.\(\begin{gathered} a)\,{}_1^2{H^ + },{}_{18}^{40}Ar,{}_{17}^{35}C{l^ - },{}_{26}^{56}F{e^{2 + }} \hfill \\ b){}_{20}^{40}C{a^{2 + }},{}_{16}^{32}{S^{2 - }},{}_{13}^{27}A{l^{3 + }} \hfill \\ \end{gathered} \)Số proton, nơtron, electron trong các nguyên...
Đề bàiSo sánh số electron trong các cation sau : Na+, Mg2+, Al3+Phương pháp giải - Xem chi tiết+ Nhớ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố Na, Mg, Al => số e tương ứng của các nguyên tố này+...
Đề bàiTrong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:a) H3PO4                b)  NH4NO3              c)  ...