Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


Bài 1: Em hiểu thế nào là hôn nhân?Trả lời  Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng...
Bài 2: Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay được xây dựng theo những nguyên tắc cơ bản nào?Trả lời Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ,...
Bài 3: Pháp luật nước ta quy định thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?Trả lời Pháp luật nước ta quy định:* Kết hôn:- Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.-...
Bài 4: Việc kết hôn sớm có tác hại như thế nào đối với cá nhân, gia đình và xã hội?Trả lời Tác hại của việc kết hôn sớm: -Ảnh hưởng tới sức khỏe, việc học của bản thân. -Ảnh hướng nòi...
Bài 5: Kết hôn đúng pháp luật là?A. Việc kết hôn được gia đình hai bên đồng ý và tổ chức lễ kết hôn tại gia đình.B. Việc kết hôn do hai bên nam, nữ tự nguyện quyết định và...
Bài 11: Lan và Tuấn yêu nhau đã lâu. Khi hai người thưa chuyện với gia đình thì mẹ Lan nhất định không đồng ý vì cho rằng Tuấn ít tuổi hơn Lan, nếu lấy nhau sau này Lan sẽ...
Bài 12: Anh K và chị H chưa đủ tuổi kết hôn nên không được đăng kí kết hôn. Thế nhưng, gia đình hai bên cứ quyết định tổ chức Lễ thành hôn cho anh chị, vì họ nghĩ trước...
Bài 13: Hãy sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm và quan hệ vợ chồng trong gia đình.Trả lời Câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm và quan hệ vợ chồng trong gia đình:- Của...
Qua câu chuyện của người con gái trên đây, em rút ra được bài học gì? Trả lời Qua câu chuyện của người con gái trên đây, đã góp phần thức tỉnh nhiều bạn trẻ vẫn sa ngã vào những ảo tưởng về...