Bài 122. Tiền Việt Nam


1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền ứng ở bên phải (theo mẫu):3. Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:a. Trong các...