Bài 123. Luyện tập


1. Đánh dấu ⨯ vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất:2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải:3. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ...