Bài 126. Luyện tập


1. Cho dãy số: 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109 ; 110.Nhìn vào dãy trên, viết số thích hợp vào chỗ chấm:a. Số thứ nhất trong dãy...