Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa


I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển1. Ngưng đọng hơi nước Không khí đã bão hoà mà vẫn tiếp tục đựợc bổ sung hơi nước, hoặc gặp lạnh thì lượng hơi nước thừa sẽ ngưng đọng. Nhưng hơi nước chỉ ngưng...
II. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa1. Khí ápỞ khu khi áp thấp hút gió và tiếp tục đẩy không khí ấm lên cao sinh ra mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra mưa. Các khu áp thấp...
III. Sự phân bố lượng mưa trên Trái ĐấtDo sự tác động của các nhân tố nói trên, nên sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất1. Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độMưa nhiều nhất...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao miền ven Đại Tây Dương của Tây Bắc châu Phi cũng nằm ở vĩ độ như nước ta, nhưng có khí hậu nhiệt đới khô, còn nước ta...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học và hình 13.1, giải thích tình hình phân bố mưa ở các khu vực: xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực.Lời giải chi tiết- Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ.+...
Đề bàiDựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 40 độ B từ Đông sang Tây.Lời giải chi tiết- Lục địa...
Đề bàiHãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa.Lời giải chi tiết* Khí áp.- Các khu khí áp thấp hút gió và đẩy không khí lên cao sinh ra mây, mây gặp nhiệt độ thấp sinh ra...
Đề bàiDựa vào hình 13.1 hãy trình bày và giải thích tình hình lượng mưa phân bố theo vĩ độ.Lời giải chi tiết- Lượng mưa phân bố không đều theo vĩ độ.+ Khu vực xích đạo lượng mưa nhiều nhất...
Đề bàiDựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ đông sang tây.Lời giải chi tiếtLượng mưa...