Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê


Nhà Trần đã có biện pháp gì và thu được kết quả như thế nào trong việc đắp đê?GỢI Ý LÀM BÀINhà Trần rất quan tâm đến việc đắp đê phòng lụt, đã lập Hà đê sứ để trông coi...
Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?GỢI Ý LÀM BÀIỞ địa phương em, nhân dân đã:- Củng cố, bảo vệ đê- Theo dõi thời tiết để kịp thời chuẩn bị.- Trồng rừng, chống...