Bài 130. Luyện tập


1. Viết (theo mẫu):Viết sốĐọc số26 403hai mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba21 600 89 013 89 003 98 010 2. Viết (theo mẫu):Đọc sốViết sốNăm mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi53 420Sáu mươi ba nghìn bốn trăm Bảy mươi lăm nghìn Năm mươi...