Bài 15. Thương mại và du lịch


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.a) Vùng có tổng mức bán lẻ hàng hoá lớn nhất nước ta hiện nay làA. Đông Nam Bộ.                              ...
Cho bảng 15.1:Bảng 15.1 GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU PHÂN THEO THỊ TRƯỜNG Ở NUỚC TA, NĂM 2010(Đơn vị: triệu USD)Thị trườngASEANAPECEUOPECXuất khẩu10364,749354,611385,51316,7Nhập khẩu16407,569924,66361,71440,0a) Nhận xét về các bạn hàng xuất - nhập khẩu của nước ta.b) Vì sao nước ta...
Dựa vào sự hiểu biết của mình, hãy kể tên:a) 5 bãi biển đẹp ở nước ta, lần lượt từ Bắc vào Nam.b) 5 vườn quốc gia.c) 5 di sản thế giới ở nước tad) 5 lễ hội cổ truyền ở nước tae) 5...
Cho bảng 15.2:Bảng 15.2. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NUỚC TA, NĂM 1995 VÀ NĂM 2010Nhóm hàngNăm 1995Năm 2010Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản25,331,0Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công...