Bài 17 : Lực hấp dẫn


Vì sao ta không nhận thấy lực hấp dẫn giữa các vật thể thông thường?Giải:\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}};G = 6,{67.10^{ - 11}}N{m^2}/k{g^2}\)G quá nhỏ; m1, m2 cũng nhỏ nên \({F_{hd}} \approx 0 =  > {F_{hd}}\) này hầu như không...
Hãy giải thích kết luận ở bài 6 về giá trị của gia tốc rơi tự do.Giải:Từ công thức \(g = {{GM} \over {{{(R + h)}^2}}}\)ta thấy các vật ở cùng một nơi trên Trái Đất (R như nhau ) và...
Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời,Trái Đất...)?Giải Vì vật thể có khối lượng rất lớn mới tác dụng lực hấp dẫn đáng kể...
Hãy chọn câu đúng:Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớnA. tăng gấp đôi.                  B. giảm đi một nửa.C. Tăng gấp bốn.                  D....
Hãy chọn câu đúngLực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớnA. Lớn hơn trọng lượng của hòn đá.B. Nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá.C. Bằng trọng lượng...
Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất?A. Hai lực này cùng phương, cùng chiều.B. Hai lực này cùng...
Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời (bài 40) để tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh. Biết gia tốc rơi tự...
Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là \(g = 9,81\,m/{s^2}\). Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu?Giải:Hòn đá hút Trái Đất một lực bằng trọng lượng...
Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy; mỗi tàu thủy khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5 km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không?Giải:\(\eqalign{  & r = 0,5\,km = {5.10^2}\,m\,;\cr&{m_1} =...
Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất? Cho bán kính Trái Đất là R = 6 400 km.Giải:Gia tốc rơi tự do tại...