Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)


Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Kinh đô của nhà nước phong kiến độc lập đầu tiên đặt tạiA. Luy Lâu.          C. Cổ Loa.B. Mê Linh           D. Hoa Lư.Trả lời: C2. Triều đại mở đầu cho...
Hãy lựa chọn và nối các dữ kiện ở cột B với tên triều đại ở cột A sao cho phù hợp.Trả lời
Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai□ Trải qua các triều Lý, Trần, Hồ, Lê, chính quyền trung ương ngày càng được tổ chức chặt chẽ.□  Sau khởi...
Nêu những thay đổi về mặt hành chính ở nước ta sau cải cách của Lê Thánh Tông.Trả lời:      Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế khôi phục lại nước Đại Việt,lập nhà...
Theo em, sự xuất hiện của các bộ luật thành văn trong các thế kỉ XI - XV có ý nghĩa như thế nào?Trả lời:Các bộ luật thành văn trong các thế kỉ XI - XV  quy định khá đầy...
Chế độ "ngụ binh ư nông" có đặc điểm gì và có tác dụng ra sao?Trả lời:Ngụ binh ư nông có nghĩa là Gửi binh ở nông: gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại...
Chính sách đoàn kết với các dân tộc ít người được thể hiện như thế nào trong hoạt động đối nội của các triều đại phong kiến Việt Nam thế kỉ XI - XV?Trả lời:Thực hiện chính sách nhằm đoàn...
Hãy chứng minh sự phát triển và ngày càng hoàn chỉnh của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI - XV.Trả lời:Đất nước dần dần ổn định. Năm 1009, nhà Lý được thành lập. Năm 1010,...