Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị


I - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ1. Điện tích hạt nhân- Proton mang điện tích 1+, nếu hạt nhân có z proton thì điện tích của hạt nhân bằng z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân bằng z.- Nguyên tử trung...
Đề bàiNguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùngA.  số khối.            C.  số proton.B.  số nơtron.         D.  số nơtron và số proton.Lời giải chi tiếtĐáp án C
Đề bàiKí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biếtA. số khối A.                         ...
Đề bàiNguyên tố cacbon có hai đồng vị:  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.Nguyên tử khối trung bình của cacbon làa) 12,500;                  b) 12,011                      c)...
Đề bàiHãy xác định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:         \( _{3}^{7}\textrm{Li}\),         \( _{9}^{19}\textrm{F}\),        \( _{12}^{24}\textrm{Mg}\), ...
Đề bàiĐồng có hai đồng vị \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) và \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị.Lời giải chi tiếtGọi x là thành phần % của đồng vị 65Cu....
Đề bàiHiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ có đồng vị \( _{1}^{2}\textrm{H}\) và \( _{1}^{1}\textrm{H}\))? (Cho khối lượng riêng của nước là...
Đề bàiOxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.Lời giải chi tiếtGiả sử có 10 000 nguyên tử O. Số nguyên...
Đề bàiAgon tách ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.Lời giải chi tiết\( \overline{M_{Ar}}= \frac{40.99,6+0,063.38+0,337.36}{100}= 39,985\).22,4 lít Ar ở đktc có khối lượng...