Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ


Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợpGiải:Phương pháp kí hiệu: Trung tâm công nghiệp, mỏ khoáng sản, nhà máy thủy điện, sân bayPhương pháp chấm điểm: Phân bố dân cưPhương pháp bản đồ - biểu...
Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNGĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒTên phương phápĐôi tượng biểu hiệnNội dung biểu hiện của đối tượngPhương pháp kí hiệu  Phương pháp kí hiệu đường chuyển...