Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả


Em hãy phân tích ý nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người và môi trường? Hướng dẫn trả lờiGiá trị dinh dưỡng: Quả để ăn chứa nhiều đường, axít hữu cơ, protêin, chất béo,...
Em hãy nêu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả? Hướng dẫn trả lời Yêu cầu ngoại cảnh:+Nhiệt độ: 25-27c+Ánh sáng: đủ+Độ ẩm không khí: 70-80%. Đất luôn ẩm.+Đất phù sa, bazan.+Độ pH:5,5-6,5.
Nêu vai trò của giống,phân bón, nước đối với sự sinh trưởng,phát triển của cây ăn quả? Hướng dẫn trả lời- Giống tốt thì cây ăn quả sẽ có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống được sâu bệnh và thích...