Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 6


  Đề bàiDựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:- Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:ĐiểmABCĐộ cao   - So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?Lời giải chi tiết- Xác định độ cao của...

  Đề bài

  Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:

  – Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

  ĐiểmABC
  Độ cao   

  – So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?

  Lời giải chi tiết

  – Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

  ĐiểmABC
  Độ cao120m220m155m

  – So sánh đoạn DE với đoạn GH: Đoạn DE dốc hơn vì khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE ngắn hơn khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn GH.