Bài 2 trang 9 SGK Hoá học 10


  Đề bàiCác hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử làA. proton và electron.B. nơtron và electron. C. nơtron và proton.D. nơtron, proton và electron.Chọn đáp án đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được thành phần các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử:+ Hạt nhân: proton và nơtron+...

  Đề bài

  Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

  A. proton và electron.

  B. nơtron và electron. 

  C. nơtron và proton.

  D. nơtron, proton và electron.

  Chọn đáp án đúng.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 2 trang 9 SGK Hoá học 10

  Nắm được thành phần các hạt cơ bản cấu tạo nên nguyên tử:

  + Hạt nhân: proton và nơtron

  + Vỏ nguyên tử: electron

  Lời giải chi tiết

  Đáp án D