Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí


 Các câu dưới đây đúng hay sai?a)  Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất.O Đúng.                      O Sai.b)   Lớp vỏ địa lí bao gồm...
Nêu khái niệm về lớp vỏ địa líGiải:Khái niệm lớp vỏ địa lý:Lớp vỏ địa lý là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển...
Hãy hoàn thành bảng dưới đây: Quy luật thông nhất và hoàn chỉnh của lóp vỏ địa líKhái niệm Nguyên nhân Biểu hiện Giải: Quy luật thông nhất và hoàn chỉnh của lóp vỏ địa líKhái niệm. Là quy luật về mối quan hệ quy định...
Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác của tự nhiên, dẫn tới sự thay đổi của toàn bộ lãnh thổ.-    Sự thay...
Tô kín O trước ý trả lời đúng.Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc phá rừng đối với môi trường tự nhiên? a)   O Khí hậu Trái đất nóng lên.b)   O Đất bị xói mònc)   O Chế...