Bài 21. Khái quát về nhóm halogen


Đề bàiKim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại?A. Fe             B. Zn               ...
Đề bàiĐặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?A. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực...
Đề bàiĐặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?A. Ở điều kiện thường là các chất khí.B. Có tính oxi hóa mạnh.C. Vừa có tính oxi hóa, vừa...
Đề bàiSo sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:a)  Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.b)  Tính chất vật líc)  Tính chất hóa học.Lời giải chi tiếta) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.-...
Đề bàiHãy cho biết quy luật sự biến đổi của nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, màu sắc, độ âm điện của các nguyên tố halogen?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNêu quy luật biến đổi của nhóm halogen...
Đề bàiNêu tính chất hóa học cơ bản của các nguyên tố halogen và giải thích chiều biến đổi tính chất hóa học cơ bản đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất hóa học cơ bản của các nguyên...
Đề bàiGiải thích vì sao các nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên?Lời giải chi tiếtCác nguyên tố halogen không có ở trạng thái tự do trong tự nhiên do nguyên tử của các...
Đề bàiCho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn...