Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới


I. Quy luật địa đới1. Khái niệmQuy luật địa đới là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ Xích đạo đến cực).Nguyên nhân dẫn đến...
II. Quy luật phi địa đới1. Khái niệmQuy luật phi địa đới là quy luật phân bố không phụ thuộc vào tính chất phân bố theo địa đới của các thành phần địa lí và cảnh quan.Nguyên nhân tạo nên quy...
Đề bàiDựa vào hình 12.1 (sgk trang 77), hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?Lời giải chi tiết- Trên Trái Đất có 7 đai khí áp: đai áp thấp xích đạo,...
Đề bài Dựa vào kiến thức đã học ở bài 14, hãy cho biết ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Hãy kể tên các đới khí hậu đó?Lời giải chi tiếtMỗi bán cầu có 7 đới khí hậu:...
Đề bàiQuan sát hình 19.1 (trang 70), hãy cho biết: Ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 400B từ đông sang tây có những kiểu thảm thực vật nào? Vì sao các kiểu thảm thực vật lại phân bố...
Đề bàiTrình bày khái niệm, nguyên nhân, và các biểu hiện của quy luật địa đới, quy luật phi địa đới?Lời giải chi tiếta) Quy luật địa đới* Khái niệm: Quy luật địa đới là sự thay đổi có quy...
Đề bàiHãy lấy ví dụ chứng minh rằng địa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí?Lời giải chi tiếtĐịa đới là quy luật phổ biến của các thành phần địa lí:- Từ Bắc cực đến...