Bài 22. Clo


Đề bàiTrong phòng thí nghiệm, khí cho thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?A. NaClB. HClC. KClO3D. KMnO4Phương pháp giải - Xem chi tiếtTrong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế  bằng cách...
Đề bàiCho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố clo. Giải thích vì sao nguyên tố clo có tính chất hóa học cơ bản đó. Cho ví dụ minh họa?Lời giải chi tiếtClo có tính oxi hóa...
Đề bàiDẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lí hay hóa học? Giải thích.Phương pháp giải - Xem chi tiếthiện tượng vật lí: quá trình biến đổi không làm thay đổi tính chất chất của chấtHiện tượng...
Đề bàiNêu những ứng dụng thực tế của clo?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức được học sách giáo khoa lớp 10 - trang 99 và những hiểu biết thực tế của bản thân để trả lời.Lời...
Đề bàiCân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng các phương pháp thăng bằng electron:a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2Ob) HNO3 + HCl →  NO + Cl2 + H2Oc) HClO3 + HCl...
Đề bàiTại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa khử giữa các hóa chất để  điều chế khí clo?Lời giải chi tiếtTrong công nghiệp...
Đề bàiCần bao nhiêu gam KMnO4 vào bao nhiêu mililit dung dịch axit clohidric 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25 g FeCl3 ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính sô mol FeCl3 =? (mol)Tính số mol Cl2 theo...