Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Trong các thế kỉ XV - XVI, nền kinh tế nông nghiệp nước ta lâm vào tình trạng sa sút vìA. ruộng đất ngày càng tập trung...
BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ S vào ô □ trước ý sai.□       Từ cuối thế kỉ XV đến đẩu thế kỉ XVI, Nhà nước luôn quan tâm phát triển sản...
BÀI TẬP 3. Hoàn thành bảng sau về tình hình phát triển kinh tế nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIIINông nghiệp Thủ công nghiệp Thương nghiệp  Trả lờiNông nghiệp- Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVII,...
BÀI TẬP 4. Phân tích tác dụng của việc phát triển buôn bán trong nước ở các thế kỉ XVI – XVIITrả lời:Tác dụng của việc phát triển buôn bán trong nước ở các thế kỉ XVI – XVII là:-...
BÀI TẬP 5. Trong các thế kỉ XVI - XVIII, sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?Trả lời:Ngoại thương  mang lại cho đất nước thu nhập thấp cơ hội to...
BÀI TẬP 6. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII?Trả lời:  Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế hàng hoá ở...
BÀI TẬP 7. Hãy nêu nhận xét về các đô thị nước ta thế kỉ XVII – XVIIITrả lời:Sự phát triển của kinh tế hàng hoá đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khởi của...