Bài 23. Cơ cấu dân số


I. Cơ cấu sinh học1. Cơ cấu dân số theo giớiCơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính bằng phần trăm (%).TNN = \(\frac{D_{nam}}{D_{nữ}}\)Trong đó:...
II. Cơ cấu xã hội1. Cơ cấu dân số theo lao độngCơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.a) Nguồn lao độngNguồn lao động bao gồm bộ phận...
Đề bàiCơ cấu dân số theo thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?Lời giải chi tiếtCơ cấu dân số theo giới có ảnh...
Đề bàiCơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội?Lời giải chi tiết* Cơ cấu dân số già:- Thuận lợi: tỉ...
Đề bàiDựa vào hình 23.2, em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước?Lời giải chi tiếtSo sánh:- Ấn Độ: khu vực I chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu lao động...
Đề bàiHãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi?Tại sao trong cơ cấu dân số thì cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi là hai loại cơ cấu quan trọng nhất trong...
Đề bàiCó những kiểu tháp dân số cơ bản nào? Hãy mô tả các kiểu tháp dân số đó.Lời giải chi tiếtCó ba kiểu tháp dân số cơ bản:+ Kiểu mở rộng: đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn, các cạnh...
Đề bàiCho bảng số liệu:CƠ  CẤU LAO ĐỘNG THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC, NĂM 2000Tên nướcChía ra (%)Khu vực IKhu vực IIKhu vực IIIPháp5,1`27,867,1Mê-hi-cô28,024,048,0Việt Nam68,012,020,0Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực...