Bài 24. Cường độ dòng điện


Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế.Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).
Đề bàia) Trên mặt ampe kế có ghi chữ A (số đo tính theo đơn vị ampe) hoặc mA (số đo tính theo đơn vị miliampe). Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhất (ĐCNN) của ampe kế...
Đề bàiNêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng...... thì đèn càng.....Lời giải chi tiếtNhận xét: Dòng điện chạy qua...
Đề bàiĐổi đơn vị cho các giá trị sau đây:a) 0,175 A =..... mA.                  c) 1250mA =..... A.b) 0,38 A =..... mA.                    d) 280mA =........
Đề bàiCó bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:1) 2mA ;                2) 20mA ;                3) 250mA ;               4)...
Đề bàiAmpe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCách mắc đúng ampe kế: mắc nối tiếp vào mạch điện sao cho chốt (+) của ampe kế nối với...