Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo


Đề bàiChọn câu đúng cho các câu sau:A. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.B.  Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.C. Clorua vôi...
Đề bàiNêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức đã được học sgk lớp 10 - trang 107 để trả lời.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc ta có thể điều chế được nước Gia-ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó thể thành...
Đề bàiCó những sơ đồ phản ứng hóa học sau:a)  Cl2 + H2O      →   HCl + HClOb)  CaOCl2 + HCl →  CaCl2 + Cl2 + H2Oc)  Cl2 + KOH \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  KCl + KClO3 + H2Od)  HCl + KClO3  →  KCl + Cl2 + H2Oe)  NaClO + CO2 + H2O →...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm có canxi oxit, nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 g clorua vôi?Phương pháp giải...