Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang T…


GỢI Ý LÀM BÀIQuang Trung ban bố "Chiếu khuyến nông", lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở...
GỢI Ý LÀM BÀIĐể việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá....
GỢI Ý LÀM BÀIVề văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều...
GỢI Ý LÀM BÀI “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu ". Đó là ý tưởng nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung nói riêng và của triều đại Tây Sơn nói chung khi được thành lập trên...
Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung.GỢI Ý LÀM BÀINhững chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung:- Ban bố "Chiếu khuyến...
Hãy nhớ lại các bài học trước để giải thích vì sao Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá.GỢI Ý LÀM BÀIQuang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá...