Bài 26. Tình hình xã hội nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Nửa đầu thế kỉ XIX, xã hội Việt Nam ở trong tình trạngA.  khủng hoảng, đời sống nhân dân ngày càng thêm cực khổ.B. hoà bình, nhà...
BÀI TẬP 2. Hãy điền các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào nông dân nửa đẩu thế kỉ XIX vào chỗ trống, tương ứng với mốc thời gian cho trước trong bảng sau.Thời gianSự kiện lịch sử1833  1833-...
BÀI TẬP 3.  Hãy tóm lược nét chính về tình hình nước ta nửa đầu thế kỉ XIX theo yêu cầu trong bảng sau.Lĩnh vựcNhững nét chínhChính trị Kinh tế  Xã hội  Trả lời:Lĩnh vựcNhững nét chínhChính trị-  Chính quyền Trung ương tổ...
BÀI TẬP 4. Hãy so sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII.Trả lời:- Giống nhau:+ Chính quyền trung ương không thể ngăn chặn được sự khủng hoảng của chế độ...
BÀI TẬP 5. Nêu đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu thế kỉ XIX; so sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của các phong trào đó.Trả lời:- Đặc điểm:+...