Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và h…


1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm.Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màuPhương trình phản ứng: \(16HCl + 2KMnO_4 → 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \)\(+ 8H_2\)\(Cl_2 + H_2O ⇆...