Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước


BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.1. Quốc gia đầu tiên của người Việt cổ làA. Văn Lang.        C. Âu Lạc.B. Đại Cồ Việt.     D. Đại Việt.Trả lời: A2. Nước Âu Lạc rơi vào...
BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai. □          Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.  ...
BÀI TẬP 3. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây.Thời gianSự kiện lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền Vua Lý Thái Tổ dời đô từ...
BÀI TẬP 4. Thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX theo yêu cầu trong bảng sau.Niên đạiVương triềuNgười lãnh đạoKết quả                         Trả lời:Niên đạiVương triềuNgười lãnh...
BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì lịch sử dân tộc mà em biết theo yêu cầu của bảng sau.Lĩnh vựcThành tựuTác giả (nếu có)    Trả lời:Lĩnh vựcThành tựuTác giả (nếu...