Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển…


I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp1. Vai tròNông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.Sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên...
II. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp
III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệpCác hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp tạo ra những tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội...
Đề bàiTại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?Lời giải chi tiếtĐẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu...
Đề bàiEm hãy nêu ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố trên sơ đồ (trang 105 SGK Địa lí 10) đối với phân bố nông nghiệp?Lời giải chi tiết* Nhân tố tự nhiên:  Sự phân bố...
Đề bàiEm hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay?Lời giải chi tiếtVí dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay:-...
Đề bàiHãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.Lời giải chi tiếtVai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội:- Cung cấp lương thực, thực...
Đề bàiNgành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?Lời giải chi tiết- Đặc điểm ngành sản xuất nông nghiệp:+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và...
Đề bàiEm hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?Lời giải chi tiếtPhân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Tiêu...