Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot


1. So sánh tính oxi hóa của brom và cloHiện tượng: Có khí màu vàng lục thoát ra sau phản ứng.Phương trình phản ứng: \(2NaBr + Cl_2 → 2NaCl + Br_2\).Kết luận: Tính oxi hóa Cl > Br.2. So sánh tính...