Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi


1. Vai tròCác vật nuôi vốn là các động vật hoang được con người thuần dưỡng, chọn giống, lai tạo. làm cho chúng thích nghi với cuộc sống gần người.Chăn nuôi là ngành cổ xưa nhất của nhân loại, nó...
1. Vai tròThủy sản là nguồn cung cấp đạm động vật bổ dưỡng cho con người. Các chất đạm từ cá, tôm, cua để tiêu hóa, không gây béo phì và nhất là cung cấp các nguyên tố vi lượng...
Tại sao ở phần lớn các nước đang phát triển, ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu giá trị  sản xuất nông nghiệp?Hướng dẫn giải:Ở các nước đang phát triển, lương thực sản xuất ra chủ...
Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?Hướng dẫn giải:Liên hệ địa phương em về:- Các hình thức chăn nuôi: chăn thả, nửa chuồng trại, chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp.- Các...
Dựa vào hình 29.3, em có nhận xét gì về sự phân bố đàn gia súc trên thế giới?Hướng dẫn giải:- Bò: ở vùng đồng cỏ tươi tốt; Ấn Độ, Bra-xin. Trung Quốc, Hoa Kì, Ac-hen-li-na, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, LB Nga,...
Ở địa phương em nuôi trồng những loại thủy sản nào?Hướng dẫn giải:Liên hệ địa phương em về những loại thủy sản đang nuôi trồng. Ví dụ: tôm càng xanh, tôm xú, cá ba sa....
Em hãy nêu rõ vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi?Hướng dẫn giải:- Vai trò+ Cung cấp cho con người thực phẩm có dinh dưỡng cao (thịt, sữa, trứng).+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất...
Cho bảng số liệu:        ĐÀN BÒ VÀ LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 - 2002 (TRIỆU CON)- Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn?- Nhận xét.Hướng dẫn giải:a) Vẽ biểu đồ:b) Nhận...
Tại sao ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển?Hướng dẫn giải:Ngành nuôi trồng thủy sản thế giới ngày càng phát triển vì:Nhu cầu thủy sản rất lớn do đây là nguồn cung cấp đạm động vật...