Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thờ…


1. Phong trào Văn hoá Phục hưng (thế kỉ XIV - XVII)Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là nước Ý, rồi từ đó lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu...
2. Phong trào cải cách tôn giáoTrong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy Kinh thánh của đạo Ki-tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào Giáo hội để...
Đề bàiVì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa trên hướng dẫn của giáo viên và suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết- Giai cấp...
Đề bàiQua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 9 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtQua các...
Đề bàiVì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 9 để lí giải. Lời giải chi tiết- Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến...
Đề bàiEm hãy nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu - thơ và Can - vanh.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 9 để trả lời.Lời giải chi tiết- M.Lu-thơ:+ Là người...
Đề bàiNguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 8, 9, suy luận...
Đề bàiPhong trào Cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 7 trang 9, 10 để trả...