Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song


- Nếu đường thẳng \(a\) không nằm trên mặt phẳng \((P)\) và song song với một đường thẳng \(b\) nào đó nằm trên mặt phẳng \((P)\) thì \(a\) song song với \((P)\)- Nếu đường thẳng \(a\) song song với mặt...
 - \(a\) và \((P)\) có nhiều hơn một điểm chung: \(a ⊂ (P)\) (h.2.39a)- \(a\) và \((P)\) có một điểm chung duy nhất: \(a\) cắt \((P)\) hay \(a ∩ (P) = A\) (h.2.39b)- \(a\) và \((P)\) không có điểm chung: \(a //...
Đề bàiTrong phòng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng.Lời giải chi tiếtHọc sinh tự quan sát 
Đề bàiCho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng (BCD) không?Lời giải chi tiếtVì M, N, P lần lượt...
Bài 1. Cho hai hình bình hành \(ABCD\) và \(ABEF\) không cùng nằm trong một mặt phẳng.a) Gọi \(O\) và \(O'\) lần lượt là tâm của các hình bình hành \(ABCD\) và \(ABEF\). Chứng minh rằng đường thằng \(OO'\) song...
Bài 2. Cho tứ diện \(ABCD\). Trên cạnh \(AB\) lấy một điểm \(M\). Cho \((α)\) là mặt phẳng qua \(M\), song song với hai đường thẳng \(AC\) và \(BD\)a) Tìm giao tuyến của \((α)\) với các mặt tứ diệnb) Thiết...
Bài 3. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là một tứ giác lồi. Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo \(AC\) và \(BD\). Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng \((α)\) đi qua...